Flipchart, tabule a plátna, značka Pilot (5) 
nahoru