Flipchart, tabule a plátna, značka CEP (1) 
nahoru